Plastische chirurgie

alleen mooi?

Per jaar worden in Nederland meer dan honderdduizend patienten behandeld door plastisch chirurgen. Het gaat dan om belangrijke ingrepen voor het herstel van aangeboren of opgelopen verminkingen van het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van een borst na het verwijderen van een kankergezwel of de correctie van een hazelip bij een pasgeboren kind. Hooguit een op de zeven ingrepen is esthetisch van aard. De esthetische chirurgie is een onderdeel van de plastische chirurgie; dus niet alleen mooi.


Goede voorlichting

weten!

Zoals elke operatie begint een goede behandeling met een consult bij de specialist. Deze zal, in overleg met u, beoordelen of uw verzoek uitvoerbaar is en naar zijn inzicht redelijk is. Ook zal hij in dat consult uitleggen wat de ingreep inhoud, welke risico's eraan zijn verbonden en wat er van het resultaat kan worden verwacht.